گامی دیگر در جهت هم اندیشی دولت و کسب و کارهای نو

337
مجله ویدیویی اکسیر
مجله ویدیویی اکسیر 199 دنبال‌ کننده

بخشی از نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای حقوقی کسب و کارهای دانش بنیان و مجازی به همت سازمان ملی کارآفرینی ایران و همراهی اتاق بازرگانی ایران که با حضور و سخنرانی دکتر حسین سلاح ورزی و دکتر لعیا جنیدی برگزار شد.