داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

ساخت روبات ساده ( کارعملی کتاب کار و فناوری )

14,372
دبیر محترم درس کار و فناوری برای بخش " ساز و کار حرکتی " کتاب کلاس نهم ، روبات ساده ای بنام " کفش دوزک " را طراحی نموده و ساخت آن را به دانش آموزان آموزش دادند که جزئیات آن را بهتر است از زبان خودشان بشنویم . آبان 1395
pixel