آموزش نرم افزار simapro ارزیابی چرخه حیات قسمت دوم (دکتر مصطفی کلهر)

478
پکیج آموزشی simapro آموزش نرم افزار ارزیابی چرخه حیات. پکیجهای آموزشی مدلسازی آلودگی هوا، مدلسازی آلودگی آب، مدلسازی چرخه حیات، مدلسازی آلودگی صوتی، مدلهای hse، مدلهای هواشناسی aermod, wrf, cmaq, simapro, calpuff, phast, aloha, adms, smoke, moves, ive, airq, benmap, hem, soundplan, tnm, cfd, fluent, surfer, pmf, cmb, unmix, cormix, iaqx, risk, flaresim, hysplit,.... دکتر مصطفی کلهر شرکت هوای پاک اندیشان 09126826597 88939381 www.aermod.ir
dr kalhor 97 دنبال کننده
pixel