مصاحبه ی آقای دکتر سید حسین حسینی با برنامه هاشور در رادیو گفت و گو

239
تفکر سیستمی
تفکر سیستمی 15 دنبال‌ کننده

مصاحبه ی آقای دکتر سید حسین حسینی با برنامه هاشور با موضوع بررسی طرح توانمندسازی در مناطق روستایی و حاشیه نشینان از رادیو گفت و گو در روز 8 دی مه 97 پخش شد. ایشان ضمن تاکید بر اهمیت نگاه سیستمی در بررسی مسئله حاشیه نشینی، نقطه اهرمی معضل حاشیه نشینی را برآورد روستایی از آتیه زندگی خود در روستا دانستند که عمدتاً مربوط به بحث اشتغال روستاییان می شود و بیان کردند اصلاح اشتغال روستاییان می تواند موجب ایجاد یک اکوسیستم پایدار در بخش های روستایی کشور شود.