مقایسه ابزار Clip با FastClip در داده های با حجم زیاد

744

در این ویدئو مقایسه ای بین ابزار Clip خود ArcToolbox و ابزاری که توسط ما و تحت عنوان FastClip توسعه داده شده مشاهده خواهید کرد. این ابزار برای داده های با حجم بالا و سنگین کاربرد مناسبی دارد و میتواند باسرعت بیشتری عمل برش یا Clip داده ها را انجام دهد.

GISman
GISman 52 دنبال کننده