داغترین‌ها: #Copa America 2019

نشست هم اندیشی و اولویت های زیست محیطی استان اصفهان

51

نشست هم اندیشی و اولویت های زیست محیطی استان اصفهان به همت کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان و حضور مدیرکل مدیریت بحران ،مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست و مدیرکل سازمان هواشناسی اصفهان برگزار و مطرح شد. پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی محیط زیست در اتاق بازرگانی