احساس کنید در یک سازمان صاحب خانه اید تا بتوانید مشارکت خوبی داشته باشید

24

کایزن یک سیستم مدیریتی است که مدیریت مشارکتی را ترویج می نماید و نیاز بود تا معرفی این مدل سیستم به زبانی ساده در جوامع امروزی و توسط مدیران ارشد سازمان ها بیان و اجرا شود .

Abbas_Nouri 3 دنبال کننده
دل - فصل 1 قسمت 5
%81
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 53 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 5
pixel