تریلر بازی بازی ریج 2

461

بازی Rage 2 از نظر خشونت دست کمی از نسخه اصلی خود ندارد و حتی شاهد فضای بسیار خشن تر و دیوانه وار تر این بازی هستیم که محیط های متنوع و فضای نسبتا رنگارنگ آن نیز به این موضوع کمک کرده است. همچنین شاهد کار با وسایل نقلیه و سلاح های مختلف بازی نیز هستیم و در طول آن یک نبرد نفس گیر ماشینی در جاده ها و محیط های دنیای وستلند و بازی Rage 2 نیز نمایش داده می شود.

زنگ تفریح
زنگ تفریح 28 دنبال کننده