از آرمان های توسعه هزاره به آرمان های توسعه پایدار

1,036
سازمان ملل متحد 532 دنبال‌ کننده
1,036 بازدید
اشتراک گذاری
رهبران جهان برای جایگزینی آرمان های توسعه هزاره خواستار دستور کار پایدار، بلند پروازانه و بلند مدت هستند. آرمان های جدید جهانی بر اساس موفقیت و نیروی فزاینده آرمان های توسعه هزاره، عرصه جدیدی همراه با انگیزه در مورد نابرابری، رشد اقتصادی، شغل مناسب و معقول، شهرها و مناطق سکونت انسانی، صنعتی، انرژی، تغییرات آب و هوایی، مصرف پایدار و تولید، صلح و عدالت خواهد گشود.
pixel