10 ضربه ایستگاهی استثنایی در تاریخ بوندسلیگا

243

برترین ضربات ایستگاهی از راه دور در بوندسلیگا؛ ما را در basport.ir دنبال کنید.

با اسپرت
با اسپرت 8.2 هزار دنبال کننده