غرفه ی دانشجویان انجمن علمی طراحی و دوخت وانجمن علمی الکترونیک آموزشکده فنی و حر

233
233 بازدید
اشتراک گذاری
غرفه ی دانشجویان انجمن علمی طراحی و دوخت وانجمن علمی الکترونیک آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه در نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی در جوار(همایش ملی فناوریهای نوین در صنعت آب با نگرشی بر احیای دریاچه ارومیه)۱۳۹۸/۲/۱۰
pixel