صبر همراه با یقین آسانتر است

71
من انقلابی ام 16 دنبال‌ کننده

صبر همراه با یقین آسانتر است وقتی انسان نتیجه صبر خویش را بداند دیگر این صبر در برابر مشکلات و تحمل رنج برایش سخت و طاقت فرسا نمیشود و آسانتر میشود اگر نتوانستیم در صبری که میکنیم به یقین برسیم، در نهایت باز آن صبر برای انسان خیر کثیر و منافع بسیاری خواهد داشت. صبر بر مرض، فقر ،بلا و مشکلات زندگی واعلم ان الصبر مع النصر صبر همیشه با پیروزی همراه است. در جایی که در برابر با دشمن صبر و مقاومت و ایستادگی کردید، قطعا نصر نیز با آن همراه است

pixel