فینال برنامه عصر جدید مرحله نهایی - شرکت کننده دوم فاطمه عبادی

2,965

اجرای احساسی فاطمه عبادی نقاشی و قصه گویی با شن در فینال مسابقه استعدادیابی عصر جدید

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 31.6 هزار دنبال کننده