واکنش ماکرون نسبت به توهین رئیس جمهور برزیل به همسرش [یورونیوز]

754
pixel