تاثیر دعای پدر و مادر - دکتر حسین تاجی گله داری

1,903

در این ویدیو اهمیت دعای والدین توسط دکتر بیان می شود و همچنین ایشان در ادامه به ذکر چند نمونه در تاریخ و همچنین در عصر حاضر می پردازد.

گله داریا
گله داریا 10 دنبال کننده