پیام آدینه، 1400/5/2

9
سخنرانی ویدیویی امام جمعه پردیسان به مناسبت سالروز تأسیس نهاد مقدس نماز جمعه، 1400/5/2
pixel