تکنیک رد گزینه در تابع وارون - استاد مهدی شاکریان

163

تکنیک رد گزینه در تابع وارون - استاد مهدی شاکریان فیلم های بیشتر در www.SEBGHATEBARTAR.com ارتباط با ما 09350621006 و 05138117 از اینستاگرام سبقت بازدید کنید http://instagram.com/sebghatebartar

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel