بهره جای دیگر است...

582
582 بازدید
اشتراک گذاری
در طرح «سپرده گذاری در صندوق امداد ولایت» کمیته امداد امام خمینی، عموم مردم می توانند فرآیند کمک به نیازمندان را خود انتخاب کنند و مشخص کنند سپرده آنها در چه مسیر خیرانه ای مورد استفاده قرار گیرد. مردم با شرکت در این طرح و از طریق سپرده های هر چند اندک خود می توانند کارهای بسیار بزرگی انجام دهند.
pixel