فنون جکی چان کونگ فو چینی.

959
شاولین دعوت 19 دنبال‌ کننده
این فیلم ثابت میکنه که بهترین فنون مبارزه ووشو کونگ فو چینی است و جکی چان استاد بزرگ کونگ فوست.

شاولین دعوت

3 ماه پیش
واقعا ووشو بهترین این هنر محشره زنده باد جکی چان من شماره به ووشو دعوت میکنم
pixel