آموزش حرکت پشت ران ایستاده دستگاه Standing Leg Curl

3,530

آموزش حرکت پشت ران ایستاده دستگاه Standing Leg Curl اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم

تمرینو
تمرینو 413 دنبال کننده