لولیتا و استنلی کوبریک

1,900
دومین قسمت از مجموعه برنامه سینمایی "یک فیلم یک جهان" به تحلیل فیلم "لولیتا" ساخته "استنلی کوبریک" به بهانه انتشار کتاب "لولیتا" نوشته ی "ریچارد کورلیس" در نشر خوب پرداخته شده است این برنامه با تهیه کنندگی و اجرای محمدرضا مقدسیان منتقد سینما تولید و متتشر می شود در این قسمت مهرداد کوروش نیا نویسنده و مدرس دانشگاه به عنوان مهمان با همراهی محمدرضا مقدسیان به نقد و تحلیل کوتاه فیلم "لولیتا" پرداخته اند.
pixel