طالبان بر کدام مناطق افغانستان سلطه دارد؟

4,539
ایرنا
ایرنا 2.3 هزار دنبال‌ کننده
ایرنا
ایرنا 2.3 هزار دنبال کننده