داغترین‌ها: #Copa America 2019

بازدید استاندار از نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

262

استاندار آذربایجان غربی از بخشهای مختلف اولین نمایشگاه اشتغال و توسعه كارآفرینی بازدید کرد.