کمکی هنرمندانه به روباه از دید شاعر

91

دیروز روباه مسافری را دیدم که از دست آشنایی میوه محبت می چید، از دست کسی که با همه تنهایی، به بلوغ یک پروانه ایمان آورده بود. سهراب انگار جایی در همین نزدیکی کسانی می زیند که صدای پای آب را بلدند، کسانی که از هر طرف نگاهشان کنی به یک هدهد خواهی رسید همان ها که با مرغان باغ نیلوفر رفیقند و در افسون گل سرخ شناورند. https://www.instagram.com/p/B3Un07_AlWh/

barcode97
barcode97 5 دنبال کننده