وکیل محمد علی نجفی - قتل میترا استاد غیر عمد بوده است

1,279

وکیل محمد علی نجفی گفت: شواهد نشانگر این است که محمد علی نجفی قصد ارتکاب قتل نداشته و در شرایط خاص این قتل رخ داده است و قتل با عمد نبوده و غیرعمد بوده است .

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 30.6 هزار دنبال کننده