مشروح مصاحبه ی افشاگرانه عضو شورای شهر در خصوص وضعیت شورا!

1,121

به گزارش هرمزگان امروز فیصل دانش عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس در گفتگو با هرمزگان امروز در خصوص آخرین وضعیت شورای شهر بندرعباس افشاگری کرد.دانش در این گفتگو که برای اولین بار است در استان هرمزگان انجام شده پشت پرده ی شورای اسلامی شهر بندرعباس را افشا گرده است و در خصوص دخالت های شهرداری و وابستگی برخی اعضای شورای شهر به شهردار به هرمزگان امروز گفته است.