ایگرد | با تاکسی های آینده بیشتر آشنا شوید!!!

2,199

استارتاپ آلمانی ایلیوم از تاکسی شهری الکتریکی جدیدی رونمایی کرده که توانایی حمل پنج سرنشین را دارد. هدف گذاری این استارتاپ ارائه ناوگانی کامل ازین وسایل نقلیه تا سال 2025 است. در توصیف طراحی این هواپیما میتوان به فرم های سیال، عدم وجود باله عمودی، عدم وجود موتورهای ملخی آشکار و 36 موتور جت الکتریکی اشاره کرد. به کمک این موتورها، این هواپیما قادر به صعود و فرود عمودی است. حداکثر سرعت ایلیوم 300 کیلومتر بر ساعت عنوان شده و بردی 300 کیلومتری برای آن در نظر گرفته شده است.

ایگرد 399 دنبال کننده
pixel