مصاحبه فردوسی پور با ژاوی

148

مصاحبه ای که عادل فردوسی پور با ژاوی در فرودگاه امام خمینی (ره) پیش از ترک ایران انجام داد

اخبار نیوز
اخبار نیوز 32 دنبال کننده