علی شریعتی و مصری ها باور می کنیذ یا نه

299
علی شریعتی را در مصر و کشورهای مختلف دنیا به گونه ایی عجیب می شناسند https://www.youtube.com/watch?v=jfSUld1gdxU به لینک فوق کلیک کنید و ویدئو را کامل و با صدا ملاحظه کنید
pixel