ترکیب سقف وافل و دال پس کشیده

162
برای اولین بار در جنوب کشور ترکیب سقف وافل و دال پس کشیده اجرای دهانه18متر #سقف_گرين_وافل ✅جزييات طراحي و اجرا در ویدیو قبل https://www.greenwaffle-as.com
pixel