ظریف: هدف برجام اقتصادی نبود!!

657

ظریف: اینکه بگوییم هدف برجام رفع تحریم ها بود و ما به آن نرسیدیم درست نیست، هدف چیز دیگری بود که حاصل شد/ وظیفه اروپا و آمریکا رفع تحریم بود که نشان دادند طرف مذاکراتی خوبی نیستند، البته این به این معنی نیست که دوباره هدف برجام را باز تعریف کنیم #ظریف @amoofidel

عموفیدل
عموفیدل 251 دنبال کننده