تاریخچه و شرح وظایف جهاد خودکفایی در نیروی هوایی ارتش

74
74 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

پروژه های تحقیقاتی و عملیاتی نیروی هوایی ارتش جهت نگه داری و بروز رسانی ادوات وتجهیزات. مصاحبه با فرمانده هان و مسئولین وقت نیروی هوایی ارتش. تست ادوات و مهمات ساخته شده توسط نیروی هوایی ارتش و پدافند نیروی هوایی.