تحلیل قابلیت اطمینان در DIgSiLENT

84

آدرس دریافت آموزش : http://digsilentfile.ir/digsilent/ ◄ شاخص های قابلیت اطمینان ◄ بررسی پارامتر های مهم قابیلت اطمینان CAFI , LEN , SIFI , SIDI ◄ بررسی تاثیر کانکش ها بر روی قابلیت اطمینان ◄ وارد کردن اطلاعات آماری بر روی تجهیزات ◄ بررسی کارکتر و منحنی بار و اهمیت بارها ◄ تفاوت transfer و shedding ◄ بررسی روش آنالیز قابلیت اطمینان ◄ بررسی نوع شبکه (انتقال یا توزیع) ◄ وارد کردن آنالیز رخ داد در قابیلت اطمینان ◄ عملکرد کلیدها در بازیابی توان ◄ نحوه استفاده از DPL ها در قابلیت اطمینان ◄ تحلیل نتایج قابلیت اطم

digsilentfile.ir
digsilentfile.ir 6 دنبال کننده