کنسرت امید جهان در مجموعه گردشگری قو (متل قو)

395

کنسرت امید جهان در متل قو به مناسبت افتتاحیه مجموعه گردشگری قو در برج های قو الماس خاورمیانه