دوره اموزش لیزر موهای زائد

812
دوره اموزش لیزر موهای زائد.بخش اول -کلیات دستگاه (دایود) فصل اول -تعریف کامل و اصولی شناخت دستگاه لیزر موهای زائد(دایود فصل دوم -شناخت و وظایف اپراتور به طور کل بخش دوم -نحوه شروع بکار با دستگاه لیزر موهای زائد (دایود) به صورت کاملا عملی در کلاسهای غیر حضوری به صورت فایهای جدا گانه مباحث به صورت متن و تصویر و ویدیو زمان برگزاری کلاسها هرروز در دو نوبت نوبت اول .از ساعت 10 الی 12 نوبت دوم از ساعت 12 الی 14 برگزار میشود .چنانچه در زمانهای مورد نظر نمیتوانید در کلاس ها شرکت نمایید.در فرم ثبت نام .گزینه خصوصی
pixel