بهداد سلیمی پس از خداحافظي از تيم ملي

1,096

بهداد سلیمی پس از خداحافظي از تيم ملي: از خانواده وزنه برداری جدا نمی شوم و در بخش های دیگر این رشته فعالیت خواهم کرد.