دستگاه سیگار کش اتوماتیک Smoking Machine

2,907

این دستگاه یکی یکی سیگارها را در خشاب مربوطه قرار میدهد و توسط یک دستگاه وکیوم، عمل سیگار کشیدن را انجام میدهد و پس از تمام شدن سیگار، سیگار جدیدی جایگزین میکند. دانشجوکیت شمارا برای تحقق ایده هایتان حمایت می کند. https://Daneshjookit.com اخبار و آموزش در دیجی اسپارک http://Digispark.ir

گروه دانشجو کیت
گروه دانشجو کیت 1.9 هزار دنبال کننده