برنامه دوربین؛ قسمت9؛ همیاری درماه محرم در آمریکا ؛ شبکه جهانی جام جم

171

قسمت نهم؛بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: فیزیوتراپی برای کمک به همنوع در مسجد بعد از عزاداری ارسالی از: آقای شهربانی شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45