ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 1 : معرفی نمودار و معادله های خطی

763

ریاضی 9 - فصل 6 - بخش 1 توضیحات: معرفی نمودار و معادله های خطی پیشنیاز: ریاضی هشتم فصل 4 جبر و معادله و فصل 5 بردار و مختصات « تلویزیون ریاضی » کیفیت HD و دسته بندی شده در وبسایت www.TvRiazi.com کانال تلگرام @TvRiazi

pixel