دروغی در کار نیست! ماشین های عجیب و غریب در GTA V !!!

1,143
در این ویدیو ماشین های نآبی و عجیب در GTA V رو مشاهده میکنید شما از این ماشینآ تاحآلآ تو GTA V سوار شدید؟؟؟ چنل یوتیوب (XOCTAVE) ما رو دنبآل کنید و زنگولع رو فشآر بدید تآ ویدیو هآی نآب بعدی مارو از دست ندید. همچنین اینستآگرآم مآ به آدرس XOCTAVE1 رو دنبآل کنید...
XOCTAVE 305 دنبال کننده

nikrad bahal

3 ماه پیش
عجیب نبود همش اسپرت شده بود

Game Kp

1 سال پیش
مددد
pixel