داغترین‌ها: #Copa America 2019

خلق پول بدون پشتوانه

468

چه طور بانک ها با خلق پول بدون پشتوانه باعث کاهش ارزش پول می شوند! این فیلم به اندازه یک دانشگاه به شما اطلاعات می دهد..

فرادان
فرادان 4 دنبال کننده