مفهوم میدان مغناطیسی دوار در یک موتور سه فاز القایی

834

در این کلیپ ساختمان و اصول کار موتور القایی سه فاز ، تولید میدان گردان مغناطیسی ، لغزش و مفهوم فرکانس روتور تشریح می گردد. شرکت کیان کنترل نیک نماینده یاسکاوا WWW.YASKAWACO.IR 02136616202 02136614684