دسته بندی یادداشت ها

635

در این بخش می آموزیم که چگونه می توانیم یادداشت های ایجاد شده خود را در قالب چند صفحه دسته بندی و مدیریت کنیم. این عمل باعث مدیریت بهتر یادداشت ها خواهد شد.برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 09141533491 تماس بگیرید.