انتقاد وزارت بهداشت از تخصیص ارز مبادله ای برای تولید دخانیات

44

شبکه سه- 6 آذر 97- 22:00| انتقاد وزارت بهداشت از تخصیص ارز مبادله ای برای تولید دخانیات. در پی انتشار لیست کالاهایی که مشمول دریافت ارز مبادله ای هستند و وجود نام برخی از مواد اولیه کالاهای دخانی مانند توتون و تنباکو در اولویت دریافت ارز مبادله ای، ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت به این اولویت بندی انتقاد کرد و این اقدام را مغایر اهداف نظام سلامت خواند. طبق قانون دخانیات کالای آسیب رسان شناخته می شود و تبلیغ، حمایت و تشویق مستقیم یا غیرمستقیم آن هم ممنوع است.

پایشگری
پایشگری 949 دنبال کننده