آسیب های ورزشی در ارتوپدی

699
توصیه دکتر رامین ارژنگ را در رابطه با آسیب های ورزشی در ارتوپدی تماشا کنید. تصویر بردار: حامد کریم زاده
الودکتر 1.1 هزار دنبال کننده
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
حامد در شب عروسی اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می شود...
pixel