دستاوردهای انقلاب اسلامی در 40سالگی انقلاب در گیلان

641
دستاوردهای انقلاب اسلامی در 40سالگی انقلاب و نهضت آبرسانی به روستاهای گیلان همه ساله برای آبرسانی 44روستا در گیلان از سوی دولت سرمایه گذاری شده است به طوریکه در زمان حاضر 785 هزار روستایی معادل 76.6درصد جمعیت روستایی گیلان از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند هستند...
وزارت نیرو 361 دنبال کننده
pixel