سیل برکت است ولی ما باعث شدیم فاجعه به بار بیاورد

47

شبکه یک- 26 فروردین 98- 18:13 | - دکتر آقاخانی، زیست شناس، در برنامه فرمول یک گفت: من یک زیست شناس هستم و سال ها در طبیعت ایران کار کردم. سیل یکی از مهمترین نیازهای طبیعت ایران و جهان است؛ سیل یک رخداد طبیعی است و اگر سیل نبود ما تالاب نداشتیم، رودخانه نداشتیم، حتی همین آب های زیرزمینی را آنطور که باید و شاید نداشتیم و از همه مهمتر این دره های زیبایی که در وجود دارد، در طول تاریخ زمین شناسی در اثر جریان رودخانه و سیل به وجود آمده. دشت خوزستان که درواقع یکی از دشت های جلگه ای است که آبرفتی است و بخش عمده محص

پایشگری
پایشگری 949 دنبال کننده