11 اکتبر روز جهانی #دختر_بچه ها گرامی باد.

97

نامگذاری روزی بین المللی به نام دختربچه ها در جهت حمایت از آنان و تلاش برای دسترسی بهتر و بیشتر دختران به آموزش، تغذیه، حقوق قانونی و مراقبت های پزشکی و ممانعت از خشونت و تبعیض و ازدواج اجباری صورت گرفت.