امید نعمتی چه کتابی می خواند؟

4,195

امید نعمتی در برنامه «کتاب باز» از تاثیر مطالعه، به خصوص خواندن شعرهای شعرای کلاسیک فارسی در کارش می گوید و نویسندگان کتاب های محبوبش را معرفی می کند و چند خاطره از زندگی شغلی و حرفه ایش تعریف می کند؛ خواننده گروه پالت در این برنامه تلویزیونی درباره خصوصیات ترانه هایی که یک گروه موسیقی با توجه به مسئله اجتماعی اش انتخاب می کند با سروش صحت صحبت می کند.

واوک
واوک 14 دنبال کننده