آیا ایران امن است؟ IRAN is safe

183

فیلمی که یک توریست ایرلندی در مورد امن بودن ایران تهیه کرده و به خوبی توضیح می دهد که چه اتفاقی در جهان علیه ایران در حال رخ دادن است. با دیدن ویدیو های زبان اصلی زبان انگلیسی خود را تقویت کنید